Danekræ

 

 

Hvad er Danekræ?

 

Danekræ er jordfundne, naturhistoriske genstande af enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi. Sådanne genstande skal tilbydes staten, og ønsker staten at erhverve en at disse genstande, vil finderen eller besidderen få udbetalt en dusør.

Bestemmelsen om danekræ er indført for at sikre de mest betydningsfulde naturhistoriske fund for den danske offentlighed. De svarer nøje til de bestemmelser, der gælder for danefæ, de mest betydningsfulde jordfundne menneskeskabte genstande.

 

 

 

Første fund af danekræ på Falster.

 

Peter Bennicke fra Moseby  har fundet mange fossiler på Falster, og kan nu også føje et Danekræ til sin flotte samling. Det er en krabbe med kløer!

Fundet af krabben Dromiopsis elegans blev gjort lidt nord for Hesnæs. Geologisk set er det et meget fint fund. Fossilet er mere end 63 millioner år gammelt og er lige blevet erklæret danekræ af Geologisk Museum i København.

Der er fundet ca. 30.000 krabber af denne art, men krabben med kløer, som Peter har fundet, er aldrig set før. Geologisk Museum er ved at registrere og skrive afhandling om fundet. Peter vil modtage et aftryk af fundet.

 

 

 

 Danekræ. Har du et fund, som måske er Danekræ, så kan du sende et fotografi af fundet, pr. mail, til Danekræudvalget, der hører under Statens Naturhistoriske Museum: www.nathimus.ku.dk/geomus . Herved kan geologerne, hurtigt tage stilling til om det er et fund, de gerne vil se nærmere på.

Hvis man sender fund ind til Geologisk Museum, så send det til forkontoret, da det her vil blive registreret og man får en kvittering på indleveringen.

Redigeret 15. februar 2021